Płyta areny miejsca stojące - Najlepsze miejsca, rzędy, sektory, trybuny dolne & górne - Widok sceny obiektu - Łódź Atlas Arena interactive seating plan with seat & row numbers