Numeracja oraz plan miejsc i rzędów widowni - Układ sektorów sali pokazujacy dokładny rozkład trybun - Kraków Arena seating plan - High resolution

numeracja plan miejsc rzędów widowni układ sektorów sali pokazujacy dokładny rozkład trybun Kraków Tauron Arena plan miejsc widowni