Numeracja oraz plan miejsc i rzędów widowni, układ sektorów sali pokazujacy dokładny rozkład trybun - Kraków Tauron Arena plan miejsc widowni - Cracow Tauron Arena seat numbers seating plan

numeracja plan miejsc rzędów widowni układ sektorów sali pokazujacy dokładny rozkład trybun Kraków Tauron Arena plan miejsc widowni